Stort eller lite lagringsbehov?


Gårdens låve er tatt i bruk som lager/minilager hvor hver enkelt får sitt eget rom med egen lås.
I tillegg har vi et eget frittstående lagerbygg. Alle rom er sikret i forhold til skadedyr, og det er ikke innsyn i rommene. Lageret er tilgjengelig mellom 08.00 og 22.00, utover dette etter avtale.

Rommene er beregnet og bygd for å kunne lagre innbo, arkiver, verktøy og personlige effekter. Noen av rommene er tempererte og varierer i størrelse fra 8m² til 30m² med høyder under taket fra 2,20 – 3,20 meter.

Traller av forskjellige størrelser er tilgjengelig, og hjelp til tunge løft kan avtales.

Prisene varierer fra kr. 600 til kr. 3.000 /mnd. ut fra størrelse og tilgjengelighet.

Vi er behjelpelig med beregning av plassbehov og vi har gode avtaler med Konsgberg Flyttebyrå som kan brukes til transport til og fra lageret. Hva sikkerhet angår er det til enhver tid folk hjemme på gården som følger med på aktiviteten.

Lagring av større gjenstander.
Lagerplass til campingvogner, båter og containere leies også ut.